Şaban KAZDAL
Teftiş Kurulu Başkanı
RESMİ KURUMLAR
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Tarafından Denetlenen Birimler

1- İdarî Görevleri Yönünden Başsavcı, Başsavcı Vekilleri ve İlgili Savcılar,

2-Cumhuriyet Başsavcılığına Bağlı Birimler,

a-Kalem ve bağlı birim hizmetlerinin denetimi,

b-PTT mutemetliği,

c-İdari İşler Müdürlüğü (Maaş ve harcamalar),

d-Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü,

e-Adlî Sicil İşlemleri,

f-Birim ve Kurum Arşivi,

g-Kütüphane,

h-Sivil savunma faaliyetleri (Yangın, doğal afetler),

ı-Güvenlik faaliyetleri (Binanın ve kişilerin güvenliği),

i-Müstakil vezneler,

j-UYAP hizmetlerinin denetimi (veri hazırlama kontrol işlemleri),

k-Yemekhane,

l- Suç Eşyası Emanet Büroları,

m-Lojmanlar,

n-Basılı evrak,

o-Ayniyat Memurluğu

ö-Diğer birimler

3- Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanı, Üyeleri ve İşlemleri,

4-İdarî görevleri yönünden Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcı Vekilleri, ilgili savcılar ve bu yönü ile bağlı birimler (yürürlüğe girdiğinde),

5-Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı, Üyeleri ve İşlemleri, (yürürlüğe girdiğinde)

6-Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı, Üyeleri ve İşlemleri,

7-İl Seçim ve İlçe Seçmen Kütük Büroları,

8-Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri,

9-Ceza İnfaz Kurumu Eğitim Merkezleri,

10-İcra Müdürlükleri ve İzale-i Şüyu Satış Memurlukları,

11-Türkiye Barolar Birliği ve Barolar,

12-Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı, Grup Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri, Adlî Tabiplikler,

13-Türkiye Noterler Birliği, Noter Odaları, Noterlik Daireleri,

14- Bakanlık Merkez Birimleri (Bakan tarafından tensip edildiğinde),

15- Uluslararası kuruluş ve mahkemelerde ya da geçici yetki veya görevlendirme ile başka bir kurum, kurul veya kuruluşta görev yapan hâkim ve savcılar (Bakan tarafından tensip edildiğinde)

 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
  • Adalet Bakanlığı Ek Binası Milli Müdafaa Cd. No: 22 Kat:12-13 Bakanlıklar Kızılay / ANKARA
  • teftis@adalet.gov.tr
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. Webmaster : Volkan YEŞİLYURT